Project omschrijving

Luchtvaartcampagne

Wij hebben in de meer dan veertig jaar aanhoudende discussie over de luchtvaart en de daaraan verbonden groei van het aantal vliegbewegingen waar vandaag de dag nog steeds over wordt gerept en geroerd, vastgesteld dat sprake is van een deadlock die in het belang van de maatschappij doorbroken dient te worden.

Onafhankelijkheid

Orbit heeft ruim twee jaar onderzoek gedaan naar het luchtvaartdossier Nederland. Daarin heeft ze uit eigen initiatief zonder opdrachtgever gewerkt en alle kosten op zich genomen. Op deze manier is niet naar conclusies toe geschreven. Daardoor kunnen wij onafhankelijk en betrouwbaar onderzoek uitvoeren.

1. Analysing

Om een goed overzicht te krijgen heeft Orbit binnen het Nederlandse luchtvaart- en Schipholdossier gekozen voor een integrale aanpak. Zo is bijna twee jaar lang binnen de wetenschappelijke literatuur intensief regieonderzoek gedaan op nationaal en internationaal niveau. Zowel kwalitatieve als kwantitatieve onderzoeken zijn daarbij geraadpleegd. Daaruit heeft Orbit een integraal overzicht gemaakt van bijna alle relevante thema’s om zodoende feit en fabel over de Nederlandse luchtvaart van elkaar te scheiden.

2. Breaching

Ook is binnen de periode van twee jaar goed nagedacht over de juiste manier om de luchtvaartimpasse te doorbreken. Zo heeft Orbit geconstateerd dat goede onderzoeken, die de waarheid over de luchtvaart hebben blootgesteld, worden genegeerd. Dit vormde voor ons de reden om niet louter onderzoek uit te voeren en de bevindingen te publiceren, maar ook om een unieke en onconventionele manier te kiezen die ervoor zorgt dat ons onderzoek niet in een willekeurige la belandt. Deze methode heeft zich geuit in een door ons zelf geïnitieerde crowdfundingcampagne.

3. Overcome

Orbit heeft met de campagne als doel om zoveel mogelijk steun en aandacht vanuit de belangenorganisaties én de samenleving te vergaren, waardoor de politiek niet meer om de werkelijke effecten van de luchtvaart heen kan. Zodoende moet een eerlijk debat over de luchtvaart plaatsvinden, waaraan alle betrokkenen op een gelijk speelveld met toegang tot alle waarheidsgetrouwe feiten en cijfers kunnen deelnemen.