Orbit Research & Consultancy richt zich op vastgelopen beleidsprocessen en maatschappelijke impasses, oftewel ‘Deadlocks’. Een deadlock is te kenmerken door aanhoudende (maatschappelijke) onvrede over een thema waarin betrokken partijen er met elkaar niet uitkomen. Op lange termijn kan het aanhouden van een deadlock welvaartvermindering voor de samenleving betekenen. Om dergelijke impasses te doorbreken hebben wij een unieke aanpak bedacht.

Onze unieke aanpak

Orbit stelt niet alleen deadlocks binnen de maatschappij vast, maar biedt tevens met een innovatieve en onconventionele aanpak de geschikte oplossing om de impasse te doorbreken. Zo maken wij een belangrijke vertaalslag naar de samenleving, waarbij wetenschap begrijpelijk wordt gemaakt voor eenieder. Een deadlock doorbreken vereist echter meer. Onze methodiek maakt het doorbreken van een deadlock mogelijk. Dat doen wij aan de hand van drie stappen.

Binnen de eerste fase wordt goed gekeken naar de oorsprong en geschiedenis die vooraf hebben plaatsgevonden aan het huidige bestaande probleem binnen de maatschappij dan wel een organisatie. Daarnaast wordt op basis van het type onderzoek, dat het meest geschikt is om de potentiële deadlock te analyseren, de impasse stevig onder de loep genomen. Hierbij worden alle relevante aspecten en thema’s van de deadlock bestudeerd.

Op basis van de analyse in fase 1 wordt geïnventariseerd hoe de deadlock kan worden doorbroken. De meest geschikte aanpak zal uiteraard afhangen van het type deadlock dat is vastgesteld. Onze expertise en netwerk maken het mogelijk om deze aanpak vast te stellen. Zo kan voor de ene situatie tractie het doorbrekingsmiddel zijn, terwijl voor andere impasses een pragmatische en praktische benadering de oplossing vormt.

In fase 3 gaan wij over tot uitvoering. De keuze voor een specifieke doorbrekingsmiddel is dan gemaakt. Het eindresultaat vertaalt zich naar gericht advies en praktische middelen om het probleem op te lossen waarmee de deadlock kan worden doorbroken.

Ons track record